CONNECTED

PROFIL
Grafiska kunskaper:


›  Photoshop
›  Illustrator
›  InDesign
›  Flash
›  3D Studio MAX
›  Swift 3D
›  SketchUp
›  Paint Shop
›  Animation Shop
›  Acrobat
›  Terragen
›  Cinema 4D (grundläggande)

Webbkunskaper:


›  HTML/XHTML
›  CSS
›  JavaScript (grundläggande)
›  PHP (grundläggande)
›  MySQL (grundläggande)
›  Dreamweaver

Övriga IT-kunskaper:


›  Datorer - hårdvara
›  Datorer - optimering/OS
›  Nätverksteknik

Tal och skrift:


›  Svenska
›  Ryska
›  Engelska